Използвани материали

Въведение

Криптография

Datalink Layer Security

Network Layer Security

Сигурност при различните платформи

Инструменти за откриване на пробиви и потенциални уязвимости.

Физически атаки