42398 29

Seti@home не е p2p технология, а дистрибутирана система.
Точният израз на български е 'плаваща запетая', не плаваща точка.
(p16) AES е отделен алгоритъм, по принцип се казва Rijndael.
(p17) 'честотите'?
(p17) 'етикетирани'?

43115 40

Идеална тема, направо за пример.

43463 27
43360 27

страница 2:
Шахтите на БТК могат да се ползват под наем по принцип.
Мазетата не са добра идея за работеща техника, поради опасността от наводнения.
страница 3:
каква е разликата в законността на оптичния и utp кабела?
страница 7:
какъв точно интернет ще се ползва през сателит?
страница 7/8:
4.1.4 - дефиниция на етикета на поведение?
4.1.6 - почти е абсурдно да се уведоми някой 5 дни преди да си смениш мрежовата
платка. Ами ако изгори?
страница 9:
Сървър в UniBG? :)

Като цяло е обърнато много внимание на хардуерното изграждане, прилично на
софтуера, и почти никакво на административните моменти.

43713 36
43207 36

Като цяло темата е добра, въпреки отвращението на авторите към запетайките :)

43258 33
43098 33

12995 30

42790 29

42842 40
43028 40

43725 25
-------------
43143 38