Последна промяна 1.02.2004 19:41


Тема: Peer-to-peer
Фн. 42928, 43113
Точки: 40

Много добре написано, и много изчерпателно. Има малко стилистични проблеми,
но не са страшни. 
Забележки имам към използването на 'Интро' вместо 'Въведение', и  на
втора страница към твърдението, че звукозаписните компании губят от 
тези p2p системи - има изследвания, доказващи противното, и изобщо 
въпросът е доста спорен :)

Тема: Сигурност на ФМИ
Фн. 43709, 43708, 43724
Точки: 40

Темата е изчерпателна, с проверен и ценен материал. Проблемът и е, че 
стилът на писане не отговаря на стила на такъв доклад, и е леко 
проблемен за четене. Също така може да се помисли още малко в/у предложенията
за подобряване на сигурността, и да се систематизират. 

Тема: Сигурна електронна поща
Фн. 42370, 13064
Точки: 23

Преписвано е буквално от много (и в доста случаи - остарели) източници,
на самата сигурност и разликите при различните видове ползватели е отделено
около страница, останалото са различни неща за самите протоколи. В една тема
за сигурност е логично да има повече за нея ...

Тема: Сигурна услуга за печат
Фн. 30381 (няма го в списъка с точките)
Точки: 20

Говорено е за архаични технологии, на места звучи като рекламна брошура
на microsoft. Наблегнато е на отдавна забравена технология като Vines, и
самата сигурност на печата и протоколите почти не е засегната.

Тема: Certification Authority
Фн. 43256, 43163
Точки: 48

Темата е почти перфектна. Получава пълните 10 бонус точки, и отнемам 2 за
сериозната липса на запетайки (да не би религията на авторите да им ги
забранява ?:))) ), и за няколко дребни фактологически грешки, като например,
че crc се използва основно при модемни връзки (използва се при де що има 
сериен протокол). Има и няколко добавки по страниците, където е можело
да се дадат допълнителни обяснения.
Една от най-добрите теми.

Тема: Защита от спам
Фн: 43416, 43341
Точки: 25

Средно добре написана тема, с доста информация. Има обаче едно ненужно подробно 
описание на SMTP и POP3 в началото. Някои от опсаните системи са описвани
на база на рекламни брошури, което прави информацията за тях леко недостоверна.
Има различни странни фактологични грешки (qmail откога има функция за
изпращане на sms ?:) ). Също така има голям проблем в структурирането
на темата в частта за възможностите на qmail за администраторите, както и 
доста подробности от настройките на sendmail, които нямат много общо със spam-а.
Няма описания на RBL - един много важен в момента метод за борба със spam-а
(за който говорихме и на лекциите), както и доста от новите методи и 
предложения, например RMX. 

Тема: Сигурен достъп до WWW (клиентска част)
Фн. 42790
Точки: 25

За много от нещата не е писано почти нищо, например за проблемите в самия
език html. Информацията за сигурността при java и activex контролите е
разпокъсана и непълна. Нямаше да е лошо и да се опишат конкретни проблеми
с JavaScript.

Тема: Firewalls
Фн. 30401 (няма я в списъка)
Точки: 20

Директно е преписвано и превеждано от различни места, като доста често не става
ясно за какво се говори - има например пълен превод на man page на iptables, 
но никъде не се обяснява какво точно е iptables и как работи. На места има 
странни термини, като 'графичен Firewall'. Също така няма никаква систематичност
в излагането на security проблемите, смесват се на едно място мрежови атаки,
social engineering, и метода 'гумен маркуч'.

Тема: VPN
Фн. 43515, 43084
Точки: 30

Темата е добре направена, с много информация, и в общи линии правилно
структурирана, липсва само правилна йерархия на точките/подточките. В началото
й има МНОГО правописни грешки, които намаляват в последствие. Има и
няколко фактологични грешки, дължащи се на четенето на рекламна литература
вместо на техническа.
Темата е за един човек, но обемът на предадената тема оправдава работата
на 2ма човека.

Тема: P2P
Фн.43447, 43475
Точки: 50

Пример за това как се пише такава тема. Имам няколко дребни забележки за 
изводите и новите неща в края, например за възможността за практическо
прилагане на квантовата криптография в p2p системите, но те не влияят
на крайния резултат.

Тема: VPN
Фн. 43369
Точки: 28

Темата е добра, с добър обзор на проблемите на сигурността и различните 
защити. Само началната част, за описанието на VPN е преписана от 
същото място, като темата на Фн. 43515, 43084:) Също така частта с 
конфигурирането на различните видове VPN е доста кратка.

Тема: Сигурна електронна поща
Фн. 42989, 43006
Точки: 20

Пак е преписано от книгата на К.Боянов (и пак със същите фактологически
грешки), решенията не са измислени, а са събрани и преведени изцяло
от източниците. Едното решение м/у другото е от детството ми... :)

Тема: Spam
Фн. 42891
Точки: 45

Много добре написана тема, с всичко нужно в нея. Пак на нивото за даване
на пример. Освен всичко, темата по принцип е за двама човека, така че 
спокойно си получава 5те точки бонус :)

Тема: сигурна мрежа за общежития
Фн. 43257, 43098
Точки: 30

Има идея в темата, добре е организирана, с изключение на разделянето
на вариантите, единствения вариант на мрежата е 10mbps по UTP категория
3, което е доста неприемливо. Другите ми забележки са написани
на гърба на темата, и са следните:
Избраната техника не съответства на 10mbps мрежата, която ще се изгради.
Някои мерки са ненужно рестриктивни.
Някои мерки са почти незаконни.
Бесенето на студент е абсолютно незаконно :) (колкото и да ни се иска)
Как ще се следъ вътрешния трафик, и защо?
Последно, цените са твърде високи за студенти.
Опитахте ли да се поставите в ролята на потребители на мрежата?


Тема: P2P
Фн.43153, 43089
Точки: 39

Темата е добра, без пропуски, с добро описание на повечето протоколи и
и идеи.

Тема: Сигурна мрежа за общежития
Фн. 30621
Точки: 36

Темата е за двама, разработена е до половината от един човек, а втората
част се счита за отделна тема.
Разработена е добре, и получава бонус за много сериозното проучване на 
окабелителните системи. Режат се точки за няколко грешки, и за липсата
на policies за работа в мрежата, като AUP. 


Тема: VPN
Фн. 30781
Точки: 20

Темата е трудна за четене, с проблеми при преводите. Има доста събрана 
информация, но е изложена зле. Информацията за самите атаки е много малко.

Тема: Certification Authority
Фн.43477 
Точки: 35

Добре написана, малко объркваща в описанията в началото. Липсва подробна
информация за някои неща, което не описано като минус, понеже темата е
писана от един човек. Точки са отнети за липсата на обосновка на няколко
момента в темата.

Тема: Certification Authority
Фн. 855063, 855061
Точки: 26

Има доста добра информация за това какво е CA, но няма информация за самото
изграждане.

Тема: Certification Authority
Фн. 43238, 43128 (беше объркан номера на заглавната страница, пишеше 43218)
Точки: 30

Няма описание на практическите решения за CA, почти цялата тема е теория.
Добре са описани основните положения.

(това го е оценявал Бъчваров, добавям го, понеже темата е в мен)

Тема: VPN
Фн. 43046
Точки: 15

Слабо. Множество фактологически грешки, цитиране на неща, неизползвани от
години; лошо превеждане от използваните стари материали. Изключително
много правописни грешки.