Оптимизиран тероризъм
Курс за напреднали

!!! Внимание!!!
Това го написах, защото идеята ми беше забавна, и защото практически при
оптимизиран тероризъм ще има много по-малко жертви :) 
Ако на някой му хрумне идиотската идея да прави нещо по този план, или
да ме обвинява за нещо, освен да покаже, че е идиот, друго няма да успее.
Ако някой има моето чувство за хумор, може и да му хареса.


1. Основи на оптимизирания тероризъм
1.1. Смисъл 
	-- Много често терористичните акции не постигат нужния ефект, 
	поради неправилно планиране, и неправилно изпълнение. Целта на 
	курса е да помогне за постигането на максимален резултат с минимално
	количество действия
	-- примери за не-оптимизирани действия
1.2. Програма на курса
1.2.1. Комуникации (стеганография, криптография, публични мрежи)
1.2.2. Основни принципи при избиране на цели
1.2.3. Принципи на планирането
1.2.4. Принципи на изпълнението
1.2.5. Методи за манипулация на средствата за масова информация
1.2.6. Основи на компютърния и мрежов тероризъм
1.2.7. Основи на организационната структура


2. Комуникации
2.1. Криптография
	-- методи за кодиране на информацията
	-- методи за разпространение на ключовете
	-- използване на стандартни средства
2.2. Стеганография
	-- прикриване на информацията
	-- елементарни методи за предаване на едно-битова информация
	-- методи за предаване на информация при загуба на данни
2.3. Дезинформиране
	-- използване на слаби схеми за криптиране
	-- умишлено изтичане на информация

3. Основни принципи при избирането на цели
3.1. Хора
	-- Избиране само на такива, имащи връзка с целта
	-- Долна и горна граница на възрастта на заложниците, здравословно състояние
	-- проверка на  обществения рейтинг на целите 
3.2. Неживи цели
	-- Пресмятане на крайният ефект
	-- подбиране на цели с оптимално съотношение трудност/ефект
	-- няколко по-малки вместо една голяма
	-- допълнително затрудняване на възстановителните цели

4. Принципи на планирането
4.1. Подбор на планиращия екип
	-- минимализация
4.2. Планиране на подготовката
4.3. Планиране на изпълнението
4.4. Планиране на изтеглянето
4.5. Резервни планове

5. Принципи на изпълнението
	-- предварително проиграване/тестване

6. Методи за манипулация на средствата за масова информация
6.1. Реално-времеви средства (радио, телевизия)
6.2. Вестници
6.3. Разпространение на слухове


7. Основи на компютърния и мрежов тероризъм
7.1. Основни средства и типове атаки
	-- DoS, exploits, rootkits и т.н.
7.2. Атаки върху публично достъпни мрежи 
	-- defacement на web сайтове
7.3. Атаки върху вътрешни мрежи

8. Основи на организационната структура
8.1. Клетъчно разпределение
8.2. Логическа топология на комуникационните връзки