2011-12-09 fizzbuzz

by Vasil Kolev

Странен сезон е. Сутринта валя, два дни подред пия, едвам намирам време да си свърша работата (не щото е много, а щото нещата се припокриват и има чакане) и съм пил вечерта, че да блогна.

Всички вероятно са чували какво е fizzbuzz, но пак да го кажа, накратко – задачка да се отпечатат числата от 1 до 100, като ако числото се дели на 3, вместо него се печата “Fizz”, ако се дели на 5 вместо него се печата “Buzz”, а ако се дели на 15 вместо него се печата “FizzBuzz”.
(това се дава на интервюта да се види дали човека изобщо може да програмира)

Оригиналното решение, което всеки може да напише на листче (говорим само за C) изглежда така:

for (i=1;i< =100;i++) {
	if (i%3==0) printf("Fizz");
	if (i%5==0) printf("Buzz");
	if (i%3!=0 && i%5!=0) printf("%d",i);
	printf("\n");
}

(което е почти същото на повечето езици за програмиране)

Оптимизираният вариант, който ми хрумна изглеждаше по следния начин:

int i,p;
char *s[4]= {"%d\n", "Fizz\n", "Buzz\n", "FizzBuzz\n"};
int s3[3]={1,0,0},s5[5]={2,0,0,0,0};

for (i=1;i<=100;i++) {
	p= s3[i%3] | s5[i%5]; 
	printf(s[p],i);
}

(накратко си избира максимално бързо format string-а, като се прави индекса му от два бита – единия за дали се дели на 3, другия на 5, след което се вика printf() с него и аргумента, а ако във format string-а няма “%”, то вторият аргумент изобщо не се гледа)

Методът с lookup таблиците е известен от зората на програмирането и е един от най-хубавите примери за time-memory trade-off.

Това решение няма branch-ове (т.е. if() и компания) в основния си код, но пък разчита на printf(), който не е особено бърз. На пиенето на Титов му хрумна, че може да се направи масив от функции, които да правят различните неща, но па на мен идеята за call и ret не ми хареса особено, за това се замислих и открих, че в C всъщност има масив от label-и. Съответно, ето извратено и максимално бързо решение:


int i,p;
static void *pos[4]= {&&digit, &&fizz, &&buzz, &&fizzbuzz};
int s3[3]={1,0,0},s5[5]={2,0,0,0,0};
char buff[2048];
char dgts[16]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','a','b','c','d','e','f'};
int buffpos=0;

for (i=1;i<=100;i++) {
	p= s3[i%3] | s5[i%5]; 
	goto *pos[p];

fizz:
	memcpy(&buff[buffpos],"Fizz", 4);
	buffpos+=4;
	goto end;
buzz:
	memcpy(&buff[buffpos],"Buzz", 4);
	buffpos+=4;
	goto end;
fizzbuzz:
	memcpy(&buff[buffpos],"FizzBuzz", 8);
	buffpos+=8;
	goto end;
digit:
	buff[buffpos++]=dgts[i/16];
	buff[buffpos++]=dgts[i%16];
end:
	buff[buffpos++]='\n';
}
write(1,buff, buffpos);

(т.е. както в предния пример имаме масив от format string-ове, тук имаме масив от позиции, на които директно можем да скочим. Също така не викаме никакви външни функции (memcpy се inline-ва и е от едни по-бързи инструкции) и единствения branch, който имаме е за for() (който също може да се избегне с една lookup таблица и едни goto-та, ама това вече ще е гадно)

Човек, способен да напише подобен код на интервю вероятно трябва да го пратят в Карлуково.

Ако на някой му хрумне нещо по-забавно, да пише :)

Update: Оптимизация – да се изместят p3, p5 и dgts като глобални променливи, понеже ако са във функцията, компилатора ги прави на много mov-ове.

Tags: ,

35 Responses to “2011-12-09 fizzbuzz”

 1. nickysn Says:

  Е, очевидно, двете деления с остатък могат да се заменят само с едно:

  int s15[15]={3,0,0,1,0,2,1,0,0,1,2,0,1,0,0}

  p=s15[i%15]

  После и %15 може да се разкара примерно така:

  int i, i_mod_15;
  for (i=1, i_mod_15=1;i<=100;i++) {
  p=s15[i_mod_15];

  i_mod_15++;
  if (i_mod_15 == 15)
  i_mod_15 = 0;
  }

  последният if може да се направи без branch на i686, с CMOVxx инструкция:

  http://www.rcollins.org/p6/opcodes/CMOV.html

  (не знам дали C компилаторът ще се сети да го направи, ама принципно би трябвало да поддържа CMOV, ако му кажеш да компилира за P6+ и включиш оптимизациите)

 2. nickysn Says:

  Също, не е вярно това, което си написал за версията с goto-тата, че няма branch-ове, тъй като goto-то _е_ branch :)

 3. Milen Says:

  Едно бързо решение на задачата би било, ако се зададе константен стринг, съответстващ на 100-те числа и той да се отпечата. Разбира се, в повечето случаи, кандидата, който предложи подобно решение, няма да бъде назначен. Според мен напоследък, за разлика от ранните години на програмирането, все по-важни са следните неща:

  1. Кода да е добре документиран;
  2. Кода да е лесно разбираем от различни от създателя му програмисти;
  3. Кода да е гъвкав. Ако условието на задачата се промени, наложителните промени в кода да са минимални.
  4. Кода да е защитен, срещу евентуални грешки на други програмисти, които го използват

  Ето едно примерно решение, което би ми харесало:

  /**
  * Функция, която отпечатва числа от зададен интервал, като заменя тези от тях,
  * които се делят на специални делители, със специални стрингове. Когато числото
  * се дели на няколко делителя, специалните стрингове се конкатинират
  *
  * @param int $iMin Начало на интервала
  * @param int $iMax Край на интервала
  * @param array $specials Списък със ‘специални’ делители и съответстващи им стрингове
  */
  function printFizzBuzz($iMin = 1, $iMax = 100, $specials = array(3 => ‘Fizz’, 5 => ‘Buzz’))
  {
  // Очакваме, че краят входния интервал не е по-малък от началото му
  expect($iMin <= $iMax);

  for($i = $iMin; $i $spStr) {
  if($i % $spDiv == 0) {
  // Конкатинираме към буфера “специалния” текст, съответстващ на делителя
  $buff .= $spStr;
  }
  }

  // Ако нямаме “специален” стринг, подготвяме за отпечатване текущото число
  $buff = $buff ? $buff : $i;

  // Отпечатваме текущото число
  echo “” . $buff;
  }
  }

 4. Марто Says:

  Сигурен съм, че навсякъде има branch-ове, въпроса е къде са по-малко и къде са по-предвидими. Виж кое за какво време се изпълнява и виж при различни оптимизации на компилатора :D

 5. yra Says:

  HAI
  CAN HAS STDIO?
  I HAS A VAR IZ 0
  IM IN YR LOOP
  UPZ VAR!!1
  IZ VAR BIGR THAN 100?
  GTFO.
  KTHX
  IZ VAR LEFTOVAR 15 LIEK 0?
  VISIBLE “FIZZBUZZ”
  KTHX
  ORLY?
  IZ VAR LEFTOVAR 5 LIEK 0?
  VISIBLE “BUZZ”
  KTHX
  ORLY?
  IZ VAR LEFTOVAR 3 LIEK 0?
  VISIBLE “FIZZ”
  KTHX
  NOWAI
  VISIBLE VAR
  KTHX
  KTHX
  KTHXBYE

 6. Чвор Says:

  Всичките решения тук са незадоволителни. Ако трябва да се променя или разширява логиката на програмата става лошо. Защо не сте отделили изписването на число/физ/бъз от цикъла?! Слабо, слабо, колеги.

  Първото нещо, което трябва да се гледа е дали кандидатът има усет за логически ненатоварен код (не знам дали някой е ползвал този кретенски термин :)).

  П.С. Коментарите си имат своето място и това определено не е на всеки ред от програмата! В горния пример само първият коментар е на място.

 7. Радослав Колев Says:

  В първия оптимизиран вариант, не е ли пропуснато едно %d?

  В смисъл, реда

  char *s[4]= {“\n”, “Fizz\n”, “Buzz\n”, “FizzBuzz\n”};

  да бъде

  char *s[4]= {“%d\n”, “Fizz\n”, “Buzz\n”, “FizzBuzz\n”};

  Не, че е съществено за дискусията, но го гледах известно време и не мога да си обясня как ще работи без него.

 8. Vasil Kolev Says:

  @Радослав, да, вярно, орпавих го.

 9. chirvo Says:

  а
  ajde i az da se iztropam tuka, na common lisp

  (defun zero (n) (= n 0))
  
  (defun blah (n)
  	(cond
  		((and (zero (rem n 5)) (zero (rem n 3))) (list n 'FizzBuzz))
  		((zero (rem n 5)) (list n 'Buzz))
  		((zero (rem n 3)) (list n 'Fizz))
  		(T (list n NIL))
  	)
  )
  
  (defun gen (n)
  	(cond
  		((> 1 n) '())
  		((> n 100) '())
  		(T (append (list (blah n)) (gen (+ n 1))))
  	)	
  )
  
  (defun main ()
  	(gen 1)
  )
  
  (main)
  
 10. NOP Says:

  Абе вие сте абсолютни аматьори, като сте почнали го докарайте докрай!

  char * say[100] = { “1\n”, “2\n”, “Fizz\n”, “4\n”, “Buzz\n”, “Fizz\n”, “7\n”, “8\n”, “Fizz\n”, “Buzz\n”, “11\n”, “Fizz\n”, “13\n”, “14\n”, “FizzBuzz\n”, “16\n”, “17\n”, “Fizz\n”, “19\n”, “Buzz\n”, “Fizz\n”, “22\n”, “23\n”, “Fizz\n”, “Buzz\n”, “26\n”, “Fizz\n”, “28\n”, “29\n”, “FizzBuzz\n”, “31\n”, “32\n”, “Fizz\n”, “34\n”, “Buzz\n”, “Fizz\n”, “37\n”, “38\n”, “Fizz\n”, “Buzz\n”, “41\n”, “Fizz\n”, “43\n”, “44\n”, “FizzBuzz\n”, “46\n”, “47\n”, “Fizz\n”, “49\n”, “Buzz\n”, “Fizz\n”, “52\n”, “53\n”, “Fizz\n”, “Buzz\n”, “56\n”, “Fizz\n”, “58\n”, “59\n”, “FizzBuzz\n”, “61\n”, “62\n”, “Fizz\n”, “64\n”, “Buzz\n”, “Fizz\n”, “67\n”, “68\n”, “Fizz\n”, “Buzz\n”, “71\n”, “Fizz\n”, “73\n”, “74\n”, “FizzBuzz\n”, “76\n”, “77\n”, “Fizz\n”, “79\n”, “Buzz\n”, “Fizz\n”, “82\n”, “83\n”, “Fizz\n”, “Buzz\n”, “86\n”, “Fizz\n”, “88\n”, “89\n”, “FizzBuzz\n”, “91\n”, “92\n”, “Fizz\n”, “94\n”, “Buzz\n”, “Fizz\n”, “97\n”, “98\n”, “Fizz\n”, “Buzz\n” };

  for (i=1;i< =100;i++)
  {
  printf(say[i]);
  }

  ;]

 11. NOP Says:

  Чакайте, тва не е оптимално, има бранчове!

  ето по добро:

  char * say_this = “1\n
  2\n
  Fizz\n
  4\n
  Buzz\n
  Fizz\n
  7\n
  8\n
  Fizz\n
  Buzz\n
  11\n
  Fizz\n
  13\n
  14\n
  FizzBuzz\n
  16\n
  17\n
  Fizz\n
  19\n
  Buzz\n
  Fizz\n
  22\n
  23\n
  Fizz\n
  Buzz\n
  26\n
  Fizz\n
  28\n
  29\n
  FizzBuzz\n
  31\n
  32\n
  Fizz\n
  34\n
  Buzz\n
  Fizz\n
  37\n
  38\n
  Fizz\n
  Buzz\n
  41\n
  Fizz\n
  43\n
  44\n
  FizzBuzz\n
  46\n
  47\n
  Fizz\n
  49\n
  Buzz\n
  Fizz\n
  52\n
  53\n
  Fizz\n
  Buzz\n
  56\n
  Fizz\n
  58\n
  59\n
  FizzBuzz\n
  61\n
  62\n
  Fizz\n
  64\n
  Buzz\n
  Fizz\n
  67\n
  68\n
  Fizz\n
  Buzz\n
  71\n
  Fizz\n
  73\n
  74\n
  FizzBuzz\n
  76\n
  77\n
  Fizz\n
  79\n
  Buzz\n
  Fizz\n
  82\n
  83\n
  Fizz\n
  Buzz\n
  86\n
  Fizz\n
  88\n
  89\n
  FizzBuzz\n
  91\n
  92\n
  Fizz\n
  94\n
  Buzz\n
  Fizz\n
  97\n
  98\n
  Fizz\n
  Buzz\n”;

  printf(say_this);

 12. Чвор Says:

  И това не е оптимално, използвай write(). printf() има ненужен parser.

 13. NOP Says:

  iMac:~ zaphod$ time for((i=0;i/dev/null; done

  real 2m52.991s
  user 0m29.622s
  sys 1m39.910s
  iMac:~ zaphod$ time for((i=0;i/dev/null; done

  real 2m53.679s
  user 0m29.991s
  sys 1m39.895s
  iMac:~ zaphod$

 14. NOP Says:

  off, нещо беше одрязано :) първото е варианта със стринга, второто на маниакса лейбълите

 15. yra Says:

  perl -e ‘print+(Fizz)[$_%3].(Buzz)[$_%5]||$_,$/for 1..100’

 16. Маркуча Says:

  Принципно можеш да набуташ цялата програмна логика в printf-то, но това не е оптимизация, а чиста проба обфускация:
  for (i=1; i> 16) + (n & 0xFFFF);
  n = (n >> 8) + (n & 0x00FF);
  n = (n >> 4) + (n & 0x000F);
  n = (n >> 2) + (n & 0x0003);
  n = (n >> 2) + (n & 0x0003);
  return (0x0924 >> (n <> 16) + (n & 0xFFFF);
  n = (n >> 8) + (n & 0x00FF);
  n = (n >> 4) + (n & 0x000F);
  n = (n >> 4) – ((n >> 2) & 3) + (n & 3);
  return (01043210432 >> 3 * (n + 3)) & 7;
  }

  @Черво, има си предикат zerop :)

 17. Маркуча Says:

  Нещо горе се сбърка, виж тук: http://pastebin.com/GkGM0JYZ Не помня откъде съм намерил кода, но си струва, ако делението е бавно.

 18. Чвор Says:

  (link: http://pastebin.com/tEkePZBA )

  Като стана дума за compile-time оптимизации от сорта на големия низ… ахъм.

  #include 
  
  template
  struct FizzBuzz
  {
  	void operator()()
  	{
  		std::cout << x << std::endl;
  	}
  };
  
  template
  struct FizzBuzz
  {
  	void operator()()
  	{
  		std::cout << "Fizz" << std::endl;
  	}
  };
  
  template
  struct FizzBuzz
  {
  	void operator()()
  	{
  		std::cout << "Buzz" << std::endl;
  	}
  };
  
  template
  struct FizzBuzz
  {
  	void operator()()
  	{
  		std::cout << "FizzBuzz" << std::endl;
  	}
  };
  
  template
  struct Selector
  {
  	enum
  	{
  		v = ( ( x % 15 ) == 0 ? -3 :
  			( x % 5 ) == 0 ? -2 :
  			( x % 3 ) == 0 ? -1 : x )
  	};
  };
  
  template
  struct ReverseIter : public ReverseIter
  {
  	void operator()()
  	{
  		ReverseIter()();
  		FizzBuzz< Selector::v > f;
  		f();
  	}
  };
  
  template
  struct ReverseIter
  {
  	void operator()()
  	{
  	}
  };
  
  int
  main( void )
  {
  	ReverseIter r;
  	r();
  	return 0;
  }
  
 19. Чвор Says:

  Ха! Някой вече е написал по-чисто решение на FizzBuzz с темплейти:

  http://labs.cybozu.co.jp/blog/kazuho/archives/2008/04/fizzbuzz_cpp_template.php

 20. viz Says:

  И fizzbuzz ви възбужда ?? :О

 21. Vasil Kolev Says:

  @viz, възбуждат ни извращенията :)

 22. elwix Says:

  Ситуацията тук е “спести време, спаси лаптоп”. :-)

 23. пропаднал физик Says:

  Аматьори…

             PROGRAM FIZZBUZ
      L(I)=4-MIN(1,MOD(I,3))-2*MIN(1,MOD(I,5))
      DO 9,I=1,100
       GO TO (1,2,3,4) L(I)
   1    WRITE(*,21) I
       GO TO 9
   2    WRITE(*,22)
       GO TO 9
   3    WRITE(*,23)
       GO TO 9
   4    WRITE(*,24)
   9   CONTINUE
   21  FORMAT(I8)
   22  FORMAT(8H  FIZZ)
   23  FORMAT(8H  BUZZ)
   24  FORMAT(8HFIZZBUZZ)
      END
  
 24. Маркуча Says:

  Възбуждат и още как, на монитора му изгоря червеното от срам.

  : FIZZ DUP 3 MOD 0= 0< IF ." FIZZ" 0 SWAP – THEN ;
  : BUZZ DUP DUP 5 MOD 0= 0< IF 0< IF ." BUZZ" ELSE ." BUZZ" THEN ELSE 0< IF
  DROP ELSE ." " . THEN THEN ;
  : FIZZBUZZ CR 101 1 DO I FIZZ BUZZ LOOP ;

  Между другото в C няма възможност да се вземе адрес на label, тоя гъдел е от GCC.

 25. ju Says:

  Едно решение от колегите: http://ideone.com/rVUsw

  
  #include 
  
  const char *s[4]= {"%d\n", "Fizz\n", "Buzz\n", "FizzBuzz\n"};
  
  void fb( )
  {
  	unsigned i,j;
  	for( i = 1,j=2 ; i <= 100; i ++, j <32768?2:j )
  		printf( ((!!( j &0x9248 )) + 
  			((!!( j &0x8420 )) <<1) )[s], i );
  }
  
  int main( )
  {
  	fb( );
  
  	return 0;
  }
  
 26. ju Says:

  И още едно: http://ideone.com/1pOoC

  #include 
  
  const char *s[4]= {"%d\n", "Fizz\n", "Buzz\n", "FizzBuzz\n"};
  
  void fb( )
  {
  	unsigned i,t=3,f=5;
  	for( i = 1; i <= 100; t+=(i==t?3:0), f+=(i==f?5:0), ++i )
  		printf( (!!( i==t) + ((!! (i==f) ) <<1 ))[s], i );
  }
  
  int main( )
  {
  	fb( );
  
  	return 0;
  }
  
 27. Loshia Says:

  Тези дни се упражнявам да пиша на Erlang :)

  fb(N) when N rem 15 == 0 -> fizzbuzz;
  fb(N) when N rem 3 == 0 -> fizz;
  fb(N) when N rem 5 == 0 -> buzz;
  fb(N) -> N.

  fb() -> io:format(“~p”, [[fb(X) || X <- lists:seq(1,100)]]).

 28. gat3way Says:

  Имам странното усещане, че голямата lookup таблица е най-бързото решение. modulo операциите са бавни (поне на x86 и вероятно на почти всяка друга архитектура). goto и branching-а са скъпи операции, еб*ваш майката на pipeline-а доволно добре. memcpy() така или иначе е overhead. Лошият голям цикъл до 100 можеш да го unroll-неш, понеже знаеш броя на итерациите. Според мен решението с голямата lookup таблица със 100 елемента готови за печатане с puts е най-бързото (и съответно най-грозното ако решиш да смениш броя на итерациите).

 29. gat3way Says:

  Иначе ехех решението на NOP e най-бързо :)

 30. Alex Ivaylov Says:

  Вчера си нямах работа и си играех с това на PHP:

  <?php
  for ($i=1;$i<=100;$i++)
  {
  echo ( ( ( ( $i % 5 ) != 0 ) && ( ($i % 3) != 0 ) ) ? $i : ( ( ( ($i % 3) === 0) ? 'Fizz' : '' ) . ( (($i % 5) === 0) ? 'Buzz' : '' ) ) ) . '’;
  }
  ?>

 31. viz Says:

  Хайде и от мен един

  for our $i (1..100){
  print ” vizz\n” if ($i%3==0);
  print ” buzz\n” if ($i%5==0);
  print ” vizzbuzz\n” if ($i%15==0);
  }

 32. Vasil Kolev Says:

  @viz, браво бе. Я сега виж по-горните и си опрви грешките :)

 33. viz Says:

  Добре де.. :D

  #!/usr/bin/perl
  for my $i (1..100){
  printf “vizz” if ($i%3==0);
  printf “buzz” if ($i%5==0);
  printf “%d”, $i if ($i%3!=0 && $i%5!=0);
  printf “\n”;
  }

  #!/usr/bin/perl
  my @fb = (“1\n”, “2\n”, “Fizz\n”, “4\n”, “Buzz\n”, “Fizz\n”, “7\n”, “8\n”,
  “Fizz\n”, “Buzz\n”, “11\n”, “Fizz\n”, “13\n”, “14\n”, “FizzBuzz\n”,
  “16\n”, “17\n”, “Fizz\n”, “19\n”, “Buzz\n”, “Fizz\n”, “22\n”, “23\n”,
  “Fizz\n”, “Buzz\n”, “26\n”, “Fizz\n”, “28\n”, “29\n”, “FizzBuzz\n”,
  “31\n”, “32\n”, “Fizz\n”, “34\n”, “Buzz\n”, “Fizz\n”, “37\n”, “38\n”,
  “Fizz\n”, “Buzz\n”, “41\n”, “Fizz\n”, “43\n”, “44\n”, “FizzBuzz\n”,
  “46\n”, “47\n”, “Fizz\n”, “49\n”, “Buzz\n”, “Fizz\n”, “52\n”, “53\n”,
  “Fizz\n”, “Buzz\n”, “56\n”, “Fizz\n”, “58\n”, “59\n”, “FizzBuzz\n”,
  “61\n”, “62\n”, “Fizz\n”, “64\n”, “Buzz\n”, “Fizz\n”, “67\n”, “68\n”,
  “Fizz\n”, “Buzz\n”, “71\n”, “Fizz\n”, “73\n”, “74\n”, “FizzBuzz\n”,
  “76\n”, “77\n”, “Fizz\n”, “79\n”, “Buzz\n”, “Fizz\n”, “82\n”, “83\n”,
  “Fizz\n”, “Buzz\n”, “86\n”, “Fizz\n”, “88\n”, “89\n”, “FizzBuzz\n”,
  “91\n”, “92\n”, “Fizz\n”, “94\n”, “Buzz\n”, “Fizz\n”, “97\n”, “98\n”,
  “Fizz\n”, “Buzz\n”);
  print @fb;

  #!/usr/bin/perl
  for my $i (1..100) {
  !($i%15) ? print “FizzBuzz\n” :
  !($i%3) ? print “Fizz\n” :
  !($i%5) ? print “Buzz\n” :
  print $i.”\n”;
  }

 34. viz Says:

  Може и така..
  print (($_ % 15 ? $_ % 5 ? $_ % 3 ? $_ : ‘vizz’ : ‘buzz’ : ‘vizzbuzz’) . “\n”) || $_ for 1..100;

 35. viz Says:

  #!/usr/bin/perl
  use feature(say);
  use utf8;
  binmode(STDOUT, utf8);
  my @fb = (“1”, “2”, “Визз”, “4”, “Бъзз”, “Визз”, “7”, “8”,
  “Визз”, “Бъзз”, “11”, “Визз”, “13”, “14”, “ВиззБъзз”,
  “16”, “17”, “Визз”, “19”, “Бъзз”, “Визз”, “22”, “23”,
  “Визз”, “Бъзз”, “26”, “Визз”, “28”, “29”, “ВиззБъзз”,
  “31”, “32”, “Визз”, “34”, “Бъзз”, “Визз”, “37”, “38”,
  “Визз”, “Бъзз”, “41”, “Визз”, “43”, “44”, “ВиззБъзз”,
  “46”, “47”, “Визз”, “49”, “Бъзз”, “Визз”, “52”, “53”,
  “Визз”, “Бъзз”, “56”, “Визз”, “58”, “59”, “ВиззБъзз”,
  “61”, “62”, “Визз”, “64”, “Бъзз”, “Визз”, “67”, “68”,
  “Визз”, “Бъзз”, “71”, “Визз”, “73”, “74”, “ВиззБъзз”,
  “76”, “77”, “Визз”, “79”, “Бъзз”, “Визз”, “82”, “83”,
  “Визз”, “Бъзз”, “86”, “Визз”, “88”, “89”, “ВиззБъзз”,
  “91”, “92”, “Визз”, “94”, “Бъзз”, “Визз”, “97”, “98”,
  “Визз”, “Бъзз”);
  say join(“\n”,reverse(@fb));

Leave a Reply