2012-08-20 streaming & recording howto

by Vasil Kolev

Понеже тия дни ме е хванала словесната диария, седнах и описах как правя записите и streaming-а, с надеждата и други хора да се възползват от това, както и да има някой друг, който да го прави вместо мен в lab-а от време на време.

Пишете, ако имате корекции, идеи и т.н., онова там е wiki, така че може директно да добавяте и там.
(в момента с Андрей правим експерименти да записваме screencast в лаба, после ще опиша опита и от това забавление)

Tags: ,

Leave a Reply