2014-04-07 иде RIPE-SEE-3

by Vasil Kolev

RIPE SEE-3 ще се проведе следващата седмица в София. Ще има двама български лектори (Венета Донова и аз), публикували са програма, ако искате да дойдете, все още може да се регистрирате.

Tags:

Leave a Reply