Още 2 числа за броя на хората в IT-то

by Vasil Kolev

Наскоро се сетих да питам пак НСИ за броя хора в IT-то (както бях питал преди 2 години), и числата за 2018та са:
Код 25 (всички в IT-то) – 44633;
Код 2522 (системни администратори) – 6850;

Растежът за 4 години е близо 50%…

Leave a Reply