2005-12-20 10:37

by Vasil Kolev

ИББ тази сряда ще бъде в зимната градина на Кривото на Дондуков и Будапеща, не долу в мазето, както обикновено.

Tags:

One Response to “2005-12-20 10:37”

  1. Мариян Маринов Says:

    А защо така?:)

Leave a Reply