2007-08-07 22:08

by Vasil Kolev

Ден втори от чистенето на Авгиевите обори. Спи ми се.

Tags: ,

One Response to “2007-08-07 22:08”

  1. Stefan Lekov /Arcopix/ Says:

    Чувам, че скоро време ще те линчуват, зарад цялото туй чистене :D

Leave a Reply