Понеделнико, мамка ти

by Vasil Kolev

Мразя понеделниците. Днешния още повече.

Сутринта ме събуди лошия alert. Сведено беше до побъркало се iptables правило, което ми remap-ваше един source порт и трошеше много жестоко един SIP.

Вън вали та се не знае.

Написано след известно debug-ване на pidgin (v2.2.2), който crash-ва като се закачи в jabber.
(bug ID 3995)

--- libpurple/protocols/jabber/caps.c  2007-09-29 19:39:08.000000000 +0300
+++ ../../pidgin-2.2.1/libpurple/protocols/jabber/caps.c    2007-11-19 15:46:46.000000000 +0200
@@ -435,6 +435,7 @@
    key->node = g_strdup(userdata->node);
    key->ver = g_strdup(userdata->ver);

+    if (!query) return;
    value->ext = g_hash_table_new_full(g_str_hash, g_str_equal, g_free, jabber_caps_ext_destroy_value);

    for(child = query->child; child; child = child->next) {

С нетърпение чакам следващата простотия.

Tags: ,

Leave a Reply