2010-10-13

by Vasil Kolev

Днешната лекция беше криптография. Закъсняхме с 15 минути заради проблеми с единия микрофон (които би трябвало да избегнем за в бъдеще) и заради счупения проектор в залата (в началото бяхме без, после в движение инсталирахме един друг).

В началото за 5 миннути обобщихме резултатите от тестовете – накратко, не особено добри, на сайта има доста подробна информация в презентацията на Боян.

Въпреки очакванията не се събрахме в двата часа и ще довършваме следващия път, надявам се да се съберем в един час. Иначе сама лекция беше много добра, Пенчев говори доста ясно и вероятно студентите са го разбрали :)

Записите са качени на стандартното място – част 1 и част 2.

Tags:

Leave a Reply