2004-05-30 10:58

by Vasil Kolev

След лекцията на Валери Дачев (за която не стигна времето) се нанесохме в хотел “Железник” (много добре се спи там :) ), и отидохме в заведението до езерото, да пием и да си говорим. Имаше доста религиозни войни, говорене на дивотии, много пиене (аз даже изпих една бира, и не мога да кажа вече, че не пия :) ). По някое време аз се прибрах, а те останаха да допиват и да посещават разни алкохолопродавници. Аз си поспах добре в хотела (имаше разни абитюренти, които вдигаха шум, ама това не попречи), само се събудих да видя как Жоро се прибира и си ляга (сериозно залитайки, и без никаква способност да говори).

Сутринта станахме и се събрахме (Валяка не беше спал, Жоро ме руга, че съм го събудил, въпреки че го събуди телефона му), и се събрахме в клуба, където се оказа, че сме дошли само ние, а останалите още се освестяват, за това отидохме до една близка закусвалня, в която аз изядох една шкембе чорба, и въобще всички закусиха по някакъв начин.

Днес следват лекциите на Пламен Тонев и Жоро Чорбаджийски, после изпит на LPI, и след това пътуване (след като, ако има възможност) копирам записите на notebook-а, за да ги заснеса до София).

Leave a Reply