2012-07-01 leap second

by Vasil Kolev

Jul 1 02:59:59 marla kernel: [3317066.443888] Clock: inserting leap second 23:59:60 UTC

Полезна команда: /etc/init.d/ntp stop; date; date `date +”%m%d%H%M%C%y.%S”`; date; /etc/init.d/ntp start

(при някой може да е ntpd, видях го в outages листата)

Поради високосната секунда, която се появи снощи доста java приложения, firefox/iceweasel и някои версии на mysql, всичкото това под някои linux kernel-и и при още няколко условия зависват/започват да ядат много CPU. Горната команда помага, по принцип и с рестарт на приложението.

Моите наблюдения:
Стандартен debian-ски mysql със стандартен debian-ски kernel (stable) няма проблем на две машини (marla и tyler);
mysql 5.5.25-1~dotdeb.0 в/у debian stable имаше проблема;
tomcat6 на debian stable има проблема (tyler);
jenkins на debian stable има проблема;
virtualbox на ubuntu 10.10 (2.6.32-41-generic) и debian testing (3.2.0-2-amd64) virtualboxsvc-то има проблема (на phyllis);
gentoo с mysql 5.1 при ядро 3.3.6 (компилирано от мен) няма проблема;
debian testing с iceweasel има проблема;

Събирам още информация.

(12:47) Данни от Весо: RHEL6, kernel-2.6.32-220.23.1.el6.x86_64, mysql 5.1.61-1.el6_2.1 няма проблема.
(13:01) Данни от Пейо: fedora 15, kernel 2.6.43.2-6, mysql-5.5.22-1.fc15.x86_64 няма проблема.

Update: Хубаво обяснение на проблема.
Update 2: Още по-добро обяснение.

Tags:

4 Responses to “2012-07-01 leap second”

 1. Данчо Says:

  На повечето места съм с 3.2.12-gentoo и нямам никакви грижи за сега

 2. Ицо Says:

  Red5 (Java) на един Gentoo (с 2.6.34-gentoo) server при мен се побърка. Трика с restart на ntp помогна. Restart на приложението не помагаше.

 3. Мишинев Says:

  Я да пална малко огън …

  На някой да му е зависнало BSD-то?! :-P

 4. elwix Says:

  Ми не, такав проблем *BSD няма. Това беше с огъня изгасен е :-D

Leave a Reply