2014-05-18 Stateless auth tokens (lightning talk от PlovdivConf 2014)

by Vasil Kolev

(презентация)

[slide 3 Често срещана практика]

(този трик вероятно има някакво стандартно име, което аз не знам, цялата лекция ми хрумна една вечер докато не можех да спя и така и не се зарових)

Много често ни се налага да генерираме token/код, който да изпратим на някой потребител (по страничен канал), за да се удостовери. Едно често срещано решение е да се генерира нещо съвсем random, което обаче води до пазене на твърде много state и много често не е практически възможно.

[slide 5 просто решение – подпис с криптографски hash/hash mac]

Проблемът има просто решение, чрез криптографски (hash) подписан token, от който може да се извади цялата информация, без да е нужно да се гледа някакъв state. Генерира се тривиално, като до информацията се долепя един HMAC подпис с някакъв secret, който ви е познат на вас.
(hmac е метод за прилагане на hash функция, например sha1. Не е добра идея да се използва директно SHA1 или нещо от същото семейство, понеже подлежи на lengthening атака, но може да се ползва SHA3)

Така тази информация се проверява тривиално, и не изисква да пазите каквото и да е и да могат да ви препълнят някакви таблици, да генерират писания в базата и т.н.

[slide 6 Инвалидация на token]

Схемата има един проблем – няма прост начин да се инвалидира. За това има няколко различни workaround-а:
Имаме timestamp, при който знаем кога изтича token-а и като цяло го правим да е валиден за кратко.
Слагаме в него нещо, което потребителя може да промени и така да го инвалидира (например паролата му, чрез смяната и може да ги направи невалидни).
Можем и да пазим кога последно сме генерирали token и да не признаваме по-стари (или по-нови) такива.
В общи линии последните две неща ни карат да питаме външен източник, когато проверяваме token-а, но пак ми дават възможност да държим много по-малко state.

[slide 8 VERP ]

За всички, които трябва да пращат поща и да знаят дали адресът не е bounce-нал – проста схема, в която пишем в Return-path: адресът, на който сме пратили писмото и по отговорите на този адрес знаем кой точно не се е получил. Към това лесно се добавя един прост подпис, така че да не се получават случайни писма при някакво глупаво изчерпване.

[slide 9 TCP Syncookies]

Вече default на всички tcp/ip стекове. Идеята е съвсем проста – ISN (initial sequence number) на сесията, който връщаме в SYN+ACK пакета представлява hash на secret и още няколко неща, така че когато получим третия пакет от handshake, можем да сме сигурни, че този клиент е искал да се свърже с нас.
(За повече подробности потърсете за SYN flood и защита от него).

[slide 10 client-side session]

Също така можем да спестим място от потребителски сесии – можем да пазим само последен timestamp и нищо друго, а самата сесия да е в cookie при потребителя и да не ни интересува. Така можем да сме сигурни, че ние сме му я подали и че не съдържа нещо, което не сме искали.

Tags: , ,

Leave a Reply