2014-06-29 разни

by Vasil Kolev

Записите от БургасConf.

Понеже местим офис и ми се събраха хиляда неща на главата, ще отложа писането на презентацията си като лекция.

От другите интересни работи – започнал съм да изчитам събраните съчинения на Оруел, за момента съм приключил с първия от 11те тома журналистика/есета (I have tried to tell the truth) и е доста и интересно. Отнема обаче доста време,
понеже редовно човек трябва да спре да помисли, а книгите са дебели, с не-особен
о-голям шрифт.

А на мен постоянно ми се спи.

Tags: , ,

Leave a Reply