2015-07-20

by Vasil Kolev

Миналата седмица беше основно deployment-и.

По един проект завършихме инсталациите, мигрирахме основната част в четвъртък вечер (съвсем прилично, с под час downtime и внимателно действане), а в събота имаше довършително мигриране, на един пощенски сървър (dd if=/dev/xbvda1 bs=1M | nc x.x.x.x. yyyy и от другата страна nc -l -p yyyy | dd of=/dev/sda1 bs=1M, хубаво нещо е българския peering). Изяде ми по-голямата част от седмицата, но днес трябва да завършим съвсем всичко и да се брои за приключено.

За курса по системна администрация тръгнахме да реализираме ето тази схема, с mSTP, като стигнахме почти до никъде (след като открихме, че половината хардуер не поддържа mstp или има някакви странности по въпроса), та ще се продължава следващата събота.
Също около курса, octavo (на което са видео архивите) вече се премести като клиент на ISP-то (допреди това беше в СУ), и помогна да се хванат няколко забавни проблема с тунели и mtu-та, които вероятно ще ги разкажа друг път.

Другото най-важно от седмицата беше, че климатиците са животоспасяващи.

п.с. желаещи за посещене на telepoint? Пишете един mail.

Tags: ,

Leave a Reply