2022-12-29 ИББ

by Vasil Kolev

Public service announcement: разни хора са възродили ИББ – пак така, всяка сряда, само че в бирария “Дондуковъ” (на бул. Дондуков 14, пак на ъгъла с “Будапеща”, ама диаметрално противоположно спрямо старото “Криво”). Масите са запазени на името на “ИББ”.

Мястото не е лошо, яденето става, бирата става, няма от спирта, дето аз харесвам.

Tags:

Leave a Reply